. ۷- ابوبکر بن الحسن المجتبی علیه‌السلام

 الأخبار الطوال، ص ۲۵۷ / دینوری، متوفای ۲۹۲:

* ترجمه مهدوی: پس از او قاسم پسر امام حسنj با شمشیر عمرو بن سعد بن مقبل اسدی شهید شد و پس از او برادرش ابوبکر پسر امام حسنj با تیر عبدالله بن عقبه غنوی شهید شد.[۱]

* * *

* مقاتل الطالبیین، ص ۹۲  / أبوالفرج الإصفهانی، متوفای ۳۵۶:

* ترجمه فاضل: مادرش بانوئی سرشناس نبود. سلیمان بن ابی‌راشد می‌گوید: قاتل این ابوبکر عبدالله بن عقبهی غنوی است. سلیمان بن قنه در این شعر که می‌گوید: و عند غنی قطره من دماتنا و فی اسد اخری تعد و تذکر به قاتل ابوبکر اشاره می‌کند. زیرا عبدالله بن عقبه از بنی‌غنی بوده است.[۲]

* * *

* الإرشاد، ج ۲، ص ۱۰۹ / المفید، متوفای ۴۱۳:

* ترجمه رسولی: و ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی‌طالب را عبدالله بن عقبه غنوی تیری بزد و او را شهید کرد.[۳]

* * *

(متن عربی، ترجمه، نکات ویرایشی و … بر اساس مطالب موجود در نسخه چاپی بوده و مگر در مواردی جزئی مطابق ضوابط مصوب مؤسسه نیست. لذا مؤسسه مسؤولیتی نسبت به ترجمه‌ها ندارد.)

——————–

[۱]. متن عربی: … ثم قتل القاسم بن الحسن بن علی بن أبی‌طالب، ضربه عمرو بن سعد بن مقبل الأسدی. ثم قتل أبوبکر بن الحسن بن علی، رماه عبدالله بن عقبه الغنوی بسهم، فقتله …

[۲]. متن عربی: … و أبوبکر … بن الحسین بن علی بن أبی‌طالب و أمه أم ولد و لا تعرف أمه. ذکر المدائنی فی إسنادنا عنه، عن أبی‌مخنف، عن سلیمان بن أبی‌راشد أن عبدالله بن عقبه الغنوی قتله. و فی حدیث عمرو بن شمر عن جابر عن أبی‌جعفر: أن عقبه الغنوی قتله. و إیاه عنی سلیمان بن قته بقوله : و عند غنی قطره من دمائنا و فی أسد أخری تعد و تذکر …

[۳]. متن عربی: … و رمی عبدالله بن عقبه الغنوی أبابکر بن الحسن بن علی بن أبی‌طالبc فقتله …

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه