ثواب صلوات بر پیامبر و آل ایشان

سؤال:

سلام

آیا روایتی که در این فیلم می‌گوید معتبر است؟

(لطفا کلیک کنید.)

*********************************************************************

پاسخ:

سلام علیکم و رحمه الله

این حدیث با این متن در چند کتاب از کتب اصلی حدیثی شیعه آمده است که یک به یک بررسی می‌کنیم.

۱. کتاب الکافی، ح ۳۱۶۹: ثقهالاسلام الکلینی این حدیث را از عده من اصحابنا از احمد بن محمد بن خالد از اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابی‌نصراز علی بن حسن بن ابی‌حمزه از پدرش و حسین بن ابی‌العلاء از ابوبصیر روایت کرده است که این طریق به واسطه علی بن حسن بن ابی‌حمزه معتبر نیست. ایشان کذاب غال است و او هم مانند حسن بن مریم المروزی، احادیث غالیانه متعددی در فضیلت خواندن آیات قرآن، ادعیه و مانند این‌ها جعل کرده است.

۲. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ۱۵۴: شیخ صدوق هم شبیه این حدیث را پدرش از سعد بن عبدالله از سلمه بن خطاب از اسماعیل بن جعفر از حسن بن علی بن ابی‌حمزه که در بعضی نسخ، به اشتباه حسین بن علی نوشته شده است، به باقی سند قبل روایت کرده است. در این طریق، ند ضعف وجود دارد. یکی این‌که سلمه خطاب در نقل حدیث ضعیف است. دوم این‌که اسماعیل بن جعفر در این جا مجهول است. سوم، حسن بن علی بن ابی‌حمزه است که پیش از گفته شد. حالا بماند که پدرش هم محل کلام است.

دیگران که بعد از این دو محدث بزرگوار بوده‌اند، ایت حدیث را یا بدون ذکر منبع و سند و مرسلا نقل کرده‌اند، یا از این دو روایت کرده‌اند، لذا طرق مستقلی نیستند.

جمع‌بندی این‌که طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر نیست و حتی بوی غلو می‌دهد، اما احادیث معتبر متعددی در باب فضیلت صلوات بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشان وجود دارد که یکی دو موردش را روایت می‌کنم.

۱. ثقهالاسلام الکلینی در الکافی (ح ۳۱۶۴) از علی بم ابراهیم القمی از پدرش از محمد بن ابی‌عمیر از هشام بن سالم از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمودند: «دعا همواره در حباب است، مگر (همراه آن) صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده شود.» طریق این حدیث معتبر درجه یک است و رجال آن، همه از اجلای ثقات هستند.

هم‌ایشان در الکافی (ح ۳۱۷۳) هم همین معنا را از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از علی بن حکم و عبدالرحمن بن ابی‌نجران، هر دو از صفوان به مهران الجمال روایت کرده است که در این طریق هم، همه از اجلای ثقات هستند.

۲. اشان در الکافی (ح ۳۱۷۸) از علی بن ابراهیم القمی از پدرش از ابی‌عمیر از ابوایوب الخزاز از محمد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام روایت کرده است: «در میزان چیزی سنگین‌تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. چه بسا اعمال فردی به میزان گذارند و سبک آید، اما وقتی صلوات بر او را به آن قرار دهند، به نفع او شود.»

همان‌طور که عرض کردم، روایات در باب فضیلت صلوات بر پیامبر و آل ایشان بسیار است که فقط بیست و یک موردش را در الکافی می‌بینیم که البته بعضی از آن معتبر است و بعضی غیر معتبر.

و صلی الله علی محمد و آله

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه