سرزنش مؤمنان

سؤال:

سلام

بفرمایید سند احادیث زیر چگونه است.

۱) در کتاب میزان الحکمه حدیثی هست که کسی که مومنی را برای گناهی سرزنش کند، نمیرد تا به آن مرتکب شود. این حدیث معتبر است.

۲) هر کس برادر خود را برای گناهی که از آن توبه کرده سرزنش کند، نمیرد تا خود آن گناه را مرتکب شود. حدیث در تنبیه الخواطر از پیامبر است.

*********************************************************************

پاسخ:

سلام علیکم

۱) اگر منظورتان حدیث ۱۴۸۵۴ کتاب میزان الحکمه، باید عرض کنم که این حدیث در اصل از کتاب الکافی (ح ۲۷۵۵) است که ثقهالاسلام الکلینی از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از حسن بن محبوب از عبدالله بن سنان روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند.

۲) فکر کنم منظورتان حدیث ۱/۱۱۳ کتاب تنبیه الخواطر است که به صورت مرسل بوده و انتساب عین این عبارات به پیامبر معتبر نیست، اما فرمودند که با توجه به روایات معتبر دیگر، مفهوم آن قابل قبول است.

مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه