مقدار فطریه برای سال ۱۴۴۳ هجری قمری (۱۴۰۱ هجری شمسی)

با توجه به برآورد کارشناسان مؤسسه، مقدار فطریه امسال (۱۴۴۳ هجری قمری – ۱۴۰۱ شمسی)، بر اساس قوت غالب گندم، برای اهالی ایران، برای هر نفر حداقل ۱۷ هزار تومان و میزان کفاره، برای هر مد طعام، حداقل ۵۰۰ ۴ تومان است.

امید است روزه‌داران و مؤمنان ارجمند در این عید و سایر زمان‌ها، حال نیازمندان را نیز درک کرده و علاوه بر زکات فطریه که واجب شرعی است،از ایشان دستگیری جدی کنند.

امکان رؤیت‌پذیری هلال ماه شوال (عید فطر) سال ۱۴۴۳ هجری قمری (۱۴۰۱ هجری شمسی)

چرا گاهی اوقات در اعلام عید فطر اختلاف نظر پیش می‌آید؟

راه‌های ثابت شدم اول ماه

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه