مقدار فطریه برای سال ۱۴۰۲ هجری شمسی (۱۴۴۴ و ۱۴۴۵هجری قمری)

(اسفند ۱۴۰۲ بازبینی شد.)

با توجه به برآورد کارشناسان مؤسسه، مقدار فطریه امسال (۱۴۰۲ شمسی – ۱۴۴۴ و ۱۴۴۵هجری قمری)، بر اساس قوت غالب گندم، برای اهالی ایران، برای هر نفر حداقل ۵۰۰ ۴۲ تومان و میزان کفاره، برای هر مد طعام، حداقل ۲۵۰ ۱۱ تومان است.

امید است روزه‌داران و مؤمنان ارجمند در این عید و سایر زمان‌ها، حال نیازمندان را نیز درک کرده و علاوه بر زکات فطریه که واجب شرعی است،از ایشان دستگیری جدی کنند.

امکان رؤیت‌پذیری هلال ماه شوال (عید فطر) سال ۱۴۴۴ هجری قمری (۱۴۰۲ هجری شمسی)

چرا گاهی اوقات در اعلام عید فطر اختلاف نظر پیش می‌آید؟

راه‌های ثابت شدم اول ماه

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه