مقدار فطریه برای سال ۱۴۴۱ هجری قمری (۱۳۹۹ هجری شمسی)

با توجه به برآورد کارشناسان مؤسسه، مقدار فطریه امسال (۱۴۴۱ هجری قمری – ۱۳۹۹ شمسی)، بر اساس قوت غالب گندم، برای اهالی ایران، برای هر نفر حداقل ۰۰۰ ۹۰ ریال (نه هزار تومان) و میزان کفاره، برای هر مد طعام، حداقل ۰۰۰ ۳۲ریال (سه هزار و دویست تومان) است.

امید است روزه‌داران و مؤمنان ارجمند در این عید و سایر زمان‌ها، حال نیازمندان را نیز درک کرده و علاوه بر زکات فطریه که واجب شرعی است،از ایشان دستگیری جدی کنند.

امکان رؤیت‌پذیری هلال ماه شوال (عید فطر) سال ۱۴۴۱ هجری قمری (۱۳۹۹ هجری شمسی)

چرا گاهی اوقات در اعلام عید فطر اختلاف نظر پیش می‌آید؟

راه‌های ثابت شدم اول ماه

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه