خالدین در جهنم چه کسانی هستند؟

سؤال:

میخواستم بدانم از دید جناب استاد چه کسانی برای همیشه و ابد در جهنم خلود دارند و حتی با سال ها عذاب هم هرگز خارج نمی شوند؟ به عبارتی چه کسانی هرگز داخل بهشت نمی شوند؟

*********************************************************************

پاسخ:

استاد ریاحی در مباحث تفسیر قرآن ویژگی‌های مخلدین در جهنم را از دیدگاه آیات و روایات برشمردند که تعدادی از آن‌ها عبارت بودند ازرا بر می‌شمرم.

. کسانی که به خداوند متعال کفر بورزند یا برای او شریک قائل شوند.

. کسانی که پیامبران و رسولان را یا آیات الهی را تکذیب کنند.

. کسی که گناهانش او را فرا بگیرد و از کارهای خیر دوری کند.

. بعضی افراد ظالم با شرایطی خاص.

. کسانی که باعث گمراهی دیگران می‌شوند.

. رباخواری که می‌داند ربا حرام است.

. کسانی که رسولان و پیامبران یا اوصیای خاص آن‌ها نافرمانی کنند.

. کسانی که از روی تعمد اصرار به ترک واجبات یا انجام محرمات داشته باشند.

. کسی که از روی عمد مؤمنی را بکشد.

. کسانی که نسبت به خداوند تکبر ورزند.

. منافقان نسبت به خدا و رسول او.

و …

در همه موارد بالا آگاهانه بودن و اختیار داشتن مهم است و این که جزء مستضعفین نباشند. توبه از هر کدام هم با شرایط خاص خودش، خلود در جهنم را منتفی می‌کند. در ضمن ایشان دلایلی اقامه کردند که همه یا حداقل بیش‌تر خلودهای در جهنم به معنای توقف‌های بسیار بسیار طولانی است و نَه خلود به معنای همیشگی و بی‌پایان. منظور از جهنم هم قرار گرفتن در عذاب و قهر الهی است.

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه